Prigovor1

POVODOM KOMENTARA AUTORA EMISIJE “GLEDAJMO SE”, MEDIA CENTAR SE OBRATIO OMBUDSMANU RTCG I AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Prigovor upućen Ombudsmanu RTCG

U emisiji “Gledajmo se”, koja je bila na programu prvog kanala TVCG 26. aprila u 20.00 časova, autor emisije Sead Sadiković je grubo prekšio Kodeks novinara/ki Crne Gore i Pravilnik o programskih principima i profesionalnima standardima RTCG. Učinio je to tako što je u najavi priloga kritikovao neimenovane kritičare prakse da RTCG organzuje iftar, večernji obrok tokom islamskog mjeseca ramazana.

Sadiković je, najavljujući prilog o pečenju rakije u jednom seoskom domaćinstvu, rekao, pored ostalog i ovo:

“Kraj kazana smo bili, ali nijesmo pili. Đe da se pije uz ramazan vino il’ rakiju – još gore – i afirmiše to bezumlje kao borbu protiv bezumlja, a još preko javnog servisa što iftar je organizovao prije par dana, o čemu dežurni kritizeri graknuše na sva zvona k’o dokoni popovi što… Ama ništa, bolje se za jezik ujesti nego s njima mlatit praznu slamu. Mogu oni to i sami. Najljepše im tu u praznoj slami. Idemo mi u našu priču…”

Kodeks novinara/ki Crne Gore propisuje da “vijest i komentar obavezno moraju da budu jasno razdvojeni”, da su “novinari/novinarke (su) obavezni da, u profesionalnom smislu, preduzmu sve kako bi bili sigurni da objavljuju isključivo tačne informacije, i da su njihovi komentari čestiti”. Kodeks, takođe, poučava da su “činjenice (su) neprikosnovene, komentari su slobodni”, kao i da “komentar ne smije da bude prezentovan tako da stvara utisak da se radi o utvrđenoj činjenici”.

Pravilnikom o programskih principima i profesionalnima standardima, RTCG se obavezao da “neće emitovati takozvane komentarisane vijesti i izvještaje”, te da, “kada se emituje komentar, to mora biti jasno stavljeno do znanja publici”. “Komentari moraju uključivati sve glavne tačke gledišta na određena pitanja”, napisano je u Pravilniku.

Autor emisije “Gledajmo se” komentariše nešto o čemu TVCG ranije nije informisao svoje gledaoce, tako da oni ne znaju ko su ti “dežurni kritizeri” koji su graknuli na sva zvona i šta su oni to rekli u vezi sa tom organizacijom iftara, niti im Sadiković to kaže. Ne znamo za druge, ali Media centar je jasno saopštio svoje mišljenje o tome, ali o tome TVCG nije informisao svoje gledaoce.

Najava autora emisije “Gledajmo se” je školski primjer komentarisane vijesti, koju je internim pravilnikom zabranjeno objavljivati. Dodatan problem je što ta vijest ne odgovara na pet osnovnih pitanja (KO, ŠTA, KADA, GDJE, ZAŠTO), pa, prema tome, i ne zadovoljava kriterijume da se tako nazove. Primjerenije je nazvati tračem.

Sadiković ne stavlja do znanja publici da će da komentariše nešto, na šta ga obavezuje interni Pravilnik, nego se ponaša kao da je u pitanju njegova privatna stranica na društvenom mediju. Da i ne govorimo o tome kako je previdio obavezu da u svoj komentar uključi “sve glavne tačke gledišta na određena pitanja”.

Sadiković se, na žalost, ponaša kao neko koga ne obavezuju standardi i etika profesije, čime narušava ugled RTCG.

***

Prigovor upućen Agenciji za elektronske medije

U emisiji “Gledajmo se”, koja je bila na programu prvog kanala TVCG 26. aprila u 20.00 časova, autor emisije Sead Sadiković je grubo prekšio Pravilnik o pogramskim standardima u elektronskim medijima. Učinio je to tako što je u najavi priloga kritikovao neimenovane kritičare prakse da RTCG organzuje iftar, večernji obrok tokom islamskog mjeseca ramazana.

Sadiković je, najavljujući prilog o pečenju rakije u jednom seoskom domaćinstvu, rekao, pored ostalog i ovo:

“Kraj kazana smo bili, ali nijesmo pili. Đe da se pije uz ramazan vino il’ rakiju – još gore – i afirmiše to bezumlje kao borbu protiv bezumlja, a još preko javnog servisa što iftar je organizovao prije par dana, o čemu dežurni kritizeri graknuše na sva zvona k’o dokoni popovi što… Ama ništa, bolje se za jezik ujesti nego s njima mlatit praznu slamu. Mogu oni to i sami. Najljepše im tu u praznoj slami. Idemo mi u našu priču…”

Autor emisije “Gledajmo se” komentariše nešto o čemu TVCG ranije nije informisao svoje gledaoce, tako da oni ne znaju ko su ti “dežurni kritizeri” koji su, kako Sadiković komentariše, graknuli na sva zvona, i šta su oni to rekli u vezi sa tom organizacijom iftara, niti im Sadiković to kaže. Ne znamo za druge, ali Media centar je jasno saopštio svoje mišljenje o tome, ali o tome TVCG nije informisao svoje gledaoce, kao ni o nečemu što su, moguće, rekli drugi “kritizeri”.

Ovakvim pristupom je, prema našem mišljenju, prekršeno načelo objektivnosti, koje obavezuje elektronski medij “da u informativnim programima svako stanovište predstave na objektivan način, bez uređivačkih intervencija i komentara kojima bi se favorizovala jedna strana, ili neistinito predstavio predmet informativnog sadržaja”.

Najava autora emisije “Gledajmo se” je školski primjer kršenja načela nepristrasnosti koje obavezuje elektronski medij “da činjenično izvještavanje jasno odvoji od stava, mišljenja ili komentara, pri čemu lično uvjerenje i mišljenje urednika i novinara ne smiju da diskriminatorno utiču na izbor teme i način njenog predstavljanja”. Sporna najave je primjer tzv. komentarisane vijesti, ali je dodatni problem to što ta vijest ne odgovara na pet osnovnih pitanja (KO, ŠTA, KADA, GDJE, ZAŠTO), pa, prema tome, i ne zadovoljava kriterijume da se tako nazove.

Sadiković se ogriješio i o načelo slobode objavljivanja komentara, koje obavezuje na to da komentari budu “jasno odvojeni od ostalih vijesti i informacija, a posebno onih koji se odnose na istu temu”. On svoj komentar plasira usput, kao sastavni dio najave priloga koji nema nikakve veze sa temom komentara, koji i nema veze sa novinarskim komentarom, koji podliježe jasnim profesionalnim i etičkim standardima, već je po formi i sadržaju bliskiji traču.