SAVJET RTCG DA SE JAVNO IZJASNI O POLITIZACIJI RTCG

Media centar pozvao je danas predsjedika i članove/ce Savjeta RTCG da se javno izjasne o uređivačkoj politici Portala RTCG i građanima Crne Gore pojasne da li u djelovanju javog medijskog servisa ima upliva interesa poltičkih partija.

Javnost još uvjek nema odgovor zašto je Portal RTCG postavio prije nekoliko dana pitanje građanima: “Podržavate li sankcije Rusiji?” Javnost treba da dobije odgovor na pitanje šta je cilj ove i drugih anketa, šta će biti sa podacima ove ankete, da li će ih i na koji način interpretirati urednik Portala? Da li je cilj ankete da se rezultati upotrijebe u političke svrhe? Na ova pitanja odgovor treba da dođe što prije od Savjeta RTCG ali i generalnog direktora RTCG Borisa Raonića.

Media centar je 11. aprila tražio reagovanje Savjeta RTCG u zaštiti poštovanja člana 20 Pravilnika o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG koji propisuje da “Ankete ne sprovode novinari i redakcije RTCG, već se povjeravaju drugim institucijama i ekspertima kompetentnim i ovlašćenim da sprovode ankete zasnovane na provjerenim metodama i prihvaćenim standardima. Sve inicijative za anketiranje mora unaprijed odobriti direktor programa.”

Kao i u drugim slučajevima kada je bilo neophodno saopštiti jasan stav Savjeta, nije bilo odgovora. “Podsjećamo članice i članove Savjeta RTCG da ukoliko Predsjednik Savjeta ne želi da se čuje kolektivni stav ovog tijela, mogu samostalno saopštiti svoj stav u odnosu na neko pitanje koje je predmet interesovanja javnost. Vi na to imate obavezu jer ste odgovorni javnosti i jer vas plaćaju građani.”

Podsjećamo građane da su članovi/ce Savjeta RTCG: Veselin Drljević, Marijana Camović Veličković, Amina Murić, Milica Špajak, Naod Zorić, Bojan Baća, Filip Lazović, Predrag Marsenić.

Prema podacima sa Portala RTCG, preko 500.000 posjetlaca se izjasnilo na postavljeno pitanje. Da li je zaista toliki broj pratilaca Portala RTCG ili je u pitanju obmana javnosti? Da li Savjet RTCG ima podatke koliko je pratilaca Portala RTCG iz Crne Gore glasalo, da li su glasali posjetioci Portala iz država okruženja (npr. Srbija, Bosna i Hercegovina itd..).

Članovi/ce Savjeta treba da budu svjesni da se ovakve ankete, koje su metodološki neutemeljene, mogu koristiti u političke svrhe kao što se i desilo u ovom slučaju. Podatke o rezultatima ankete sa Portala RTCG prenijeli su drugi mediji (portali “Borba”, “In4S”) koji su ih iskoristili u političke svrhe tj. da ustvrde kako je ogromna većina građana protiv uvođenja sankcija Rusiji. Pravilnik RTCG, koji nije poštovan, upravo zbog ovakvih sistuacija ne predviđa da se RTCG bavi anketiranjem građana i može samo prenositi rezultate anketa koje su na metodološki korektan način sprovedene.

Ponavljamo, nesporna je uloga RTCG da otvara sva važna društvena pitanja, ali to treba da radi na način koji ne stvara sumnju u političke namjere i opredijeljenost. Upravo se pravilnicima RTCG propisuje šta je dozvoljeno a što nije u radu RTCG kao javnog medijskog servisa da ne bi i dalje dijelio građane Crne Gore kao što je to radio u prethodnom vremenu dok je vlast vršio DPS. RTCG može i treba da organizuje debatu različitih političkih i društvenih aktera i o ovoj temi ali ne treba da sprovoditi anketu koja zapravo može da pokaže samo šta misle oni koji posjećuju ovaj portal ali ne i metodološki utemeljeno profesionalno istraživanje. Sa druge strane, ne mali broj pratilaca može sumnjati u vjerodstojnost rezultata ankete a to ponovo može voditi novom nepovjerenju u RTCG.

Ukoliko Savjet RTCG ne reaguje i objasni javnosti šta su namjere ovog anketiranja, onda se uskoro mogu očekivati druga anketna pitanja kojima se preispituju rezolucije Ujedinjenih nacija i Evropske unije a koje slijedi Crna Gora.

Goran Đurović, direktor Media centra