Goran Đurović

Savjet RTCG neće uraditi ništa povodom mišljenja ASK-a i nezakonitog imenovanja Raonića

Media centar je očekivao da ASK konstatuje nezakonitosti u postupcima imenovanja Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG. Nakon skoro sedam mjeseci ASK je donio mišljenje u postupku kojeg je inicirao Media centar u julu prošle godine.

Iluzorno je očekivati bilo kakvu reakciju Savjeta RTCG povodom mišljenja ASK-a jer je većina u Savjetu spremna da ignoriše pravosnažne sudske presude i da čini krivična djela samo da bi omogućila Raoniću da nastavi sa nezakonitom obavljanjem funkcije. Media centar poziva javno SDT da konačno pokrene postupak protiv članova Savjeta i Raonića i zaustavi ponižavanje države i očigledno urušavanje koncepta vladavine prava.

Većina u Savjetu RTCG je svojim odlukama do sada pričinila štetu od preko 120.000 eura koju plaćaju svi građani Crne Gore jer Raonić nezakonito prima zarade skoro tri godine.

Za ovakvo stanje odgovorni su: Veselin Drljević, Amina Murić, Milica Špajak, Naod Zorić, Predrag Miranović, Filip Lazović, Bojan Baća i Predrag Marsenić, koji su svjesno i suprotno zakonu, neki u avgustu 2021. a neki u junu 2023. birali Raonića iako su bili upozoreni od Media centra (i drugih organizacija) u više navrata da Raonić ne ispunjava zakonom propisane uslove.

Svi pomenuti članovi Savjeta svojim djelovanjem su urušili kredibiltet i nanijeli sramotu institucijama i organizacijama koje su ih predložile za funkciju člana/ice Savjeta RTCG. Pomenuti članovi Savjeta više nikada ne treba da dobiju priliku da budu na bilo kojoj odgovornoj funkciji i da budu takozvani predstavnici NVO, Univerziteta Crne Gore, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Crnogorskog olimpijskog komiteta, Unije poslodavaca Crne Gore.

Jedina članica Savjeta RTCG koja je svojim dosadašnjim djelovanjem sačuvala kredibilitet Unije slobodnih sindikata Crne Gore je Marijana Camović Veličković.

Da je Zakon o RTCG bio promijenjen 2021. godine, kako je to tražilo preko 40 NVO,  vjerujemo da Veselin Drljević, Amina Murić, Milica Špajak i Naod Zorić nikada ne bi ni dobili priliku da predstavljaju nevladine organizacije u Savjetu RTCG. Da su u Savjetu RTCG bili slobodni predstavnici NVO, ne bi došlo do brutalnog kršenja zakona i izbora Raonića.

Sve političke partije koje se budu suprotstavile predstojećim izmjenama Zakonom o RTCG u dijelu koji se odnosi na proces izbora članova Savjeta, staviće jasno do znanja javnosti da žele da zadrže kontrolu nad RTCG posredstvom kontrolisanh predstavnika nevladinih organizacija.

Goran Đurović, direktor Media centra
Podgorica, 6. mart 2024. godine