Logo

Promotivne predizborne aktivnosti državnih funkcionera tretirati kao poltički marketing

Media centar predstavio analizu izvještavanja medija tokom predizborne kampanje

Media centar je danas od Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM) zatražio da hitno donese neophodne odluke i osigura primjenu zakonskih normi u slučaju nacionalnog javnog emitera RTCG.

Istim povodom, Media centar se obratio i Savjetu RTCG.

Direktan povod za zahtjeve Media centra je uočeni negativan trend u praćenju predizborne kampanje od strane TVCG, nacionalnog javnog emitera, koji se ogleda u više primjera koji ukazuju na kršenje propisa i neprofesionalno djelovanje. Zbog jednog od njih, danas je upućen i prigovor Komisiji za prigovore slušalaca i gledalaca RTCG.

Naime, u Dnevniku 2, emitovanom 12.avgusta 2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem predizbornih poruka predsjednika Vlade Crne Gore mimo posebnog bloka namijenjenog za politički marketing. U prilogu posvećenom posjeti opštini Tivat, predsjednik Vlade Duško Marković je izjavio: “Vlada će u narednom mandatu sigurno obezbijediti da se ta nova vizija razvoja aerodroma ostvari. Nastavićemo započetu tendersku proceduru i dovršiti do kraja proces koji nam garantuje najmanje 100 miliona eura avansnog prihoda, zatim godišnju naknadu, čiji je iznos veći od sadašnje dobiti aerodroma i nove investicije od najmanje 200 miliona eura, a Tivat i Podgorica prihodovaće značajan dio od koncesione naknade.”

U ovom slučaju, prema procjeni Media centra došlo je do kršenja profesionalnih standarda koji se odnose na praćenje predizborne kampanje. Pravila o izvještavanju RTCG o predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore donijeta su 10. jula ove godine. U članu 6 stav 2 tih Pravila piše da “izvještaji o aktivnostima državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u vrijeme predizborne kampanje, ne smiju sadržati poruke izborne i stranačke propagande.”

Media centar smatra da je izjava predsjednika Vlade u Tivtu data u svrhu izborne i stranačke propagande jer govori o onome što će neka nova Vlada uraditi u narednom mandatu. Ovaj vid političkog marketinga čelnika izborne liste DPS-a na parlamentarnim izborima nije mogao da bude emitovan u Dnevniku 2 već isključivo u posebnom bloku namijenjenom za poltički marketing ili da uopšte ne bude emitovan, smatra Media centar.

Slično se desilo i u slučaju izjave predsjednika Vlade prilikom boravka u Plavu, gdje je obećavao gradnju magistralnog puta do Dečana na Kosovu.

Media centar je u zahtjevima AEM-u i Savjetu RTCG skrenuo pažnju na to da u predizbornoj kampanji DPS-a, državni funkcioneri koji se nalaze na izbornoj listi, suprotno članu 51a stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, svoje medijske nastupe stavljaju u fukciju predizborne kampanje. Media centar zato traži od AEM-a i Savjeta RTCG da osiguraju primjenu zakona i da se na RTCG promotivne aktivnosti javnih funkcionera objavljuju u okviru političkog matrketinga (pod istim uslovima kao i za druge političke subjekte) ili da se uopšte ne objavljuju aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu. To ne znači da državni funkcioneri ne treba da rade u toku predizborne kampanje, već da se njihove promotivne predizborne aktivnosti tretiraju kao poltički marketing u posebnim blokovima ili da se uopšte ne prenose.

Media centar je danas predstavio javnosti i prve podatke monitoringa izvještavanja o izbornoj kampanji nacionalne javne televizije, lokalne javne televizije Nikšić i tri komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivnošću (TV Vijesti, Prva TV i Nova M televizija).

Od 4. do 13. avgusta, TVCG je u centralnoj informativnoj emisiji (Dnevnik 2) objavila 30 prilogau kojima se predstavlja vlast, a samo tri priloga u kojima je zastupljena opozicija.

U centralnim informativnim emisijama komercijalne televizije Nova M (Centralni dnevnik) značajno veći prostor se daje vlasti, dok je to nešto izbalansiranije u slučaju glavne informativne emisije Prve TV (Žurnal). TV Vijesti u svojoj informativnoj emisiji u 18.30 imaju značajno više informacija koje se tiču opozicije.

Sve tri televizije na nedovoljno jasan i profesionalno odgovarajući način ne skreću pažnju gledaocima na razliku između sadržaja koji pripada vijestima od onog koji pripada političkom marketingu a objavljuje se u informativnim emisijama.

Media centar realizuje projekat “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom” uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020.

Prigovori koje upućuje Media centar su putem njegove facebook stranice (https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-aem-na-rad-rtcg/3115771448507124/; https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-komisiji-rtcg-za-predstavke-i-prigovore-slu%C5%A1alaca-i-gledal/3115668288517440/) dostupni svim političkim subjektima koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima, pa ih oni mogu, u skladu sa odgovarajućom formom, uputiti nadležnim organima u javnim i komerijalnim emiterima kako bi bili razmatrani po hitnom postupku u roku od 48h, kada je u pitanju RTCG, i 24h, kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Goran Đurović, direktor Media centra