Mc Analize

UVREDLJIV I GOVOR MRŽNJE U ONLINE MEDIJIMA

Media centar je tokom dvomjesečnog monitoringa sadržaja pet crnogorskih online medija otkrio problematičan govor u 577 medijska sadržaja, od čega 353 na portalima tri dnevne novine (Vijesti, Dan, Pobjeda), a 224 na portalima Aktuelno i IN4S. Samo u 32 slučaja problematičan govor evidentiran je u tekstovima, dok su ostali primjeri pronađeni u komentarima posjetilaca/posjetiteljki koji su reakcija na objavljene tekstove.

Politička pripadnost ili orijentacija pojedinaca ili grupa ljudi najčešće „inspiriše“ autore/ke poruka u komentarima, i to je slučaj u 413 komentara, konstatovano je u analizi koju je Media centar danas predstavio na javnom skupu u Podgorici. Dominantan broj poruka u komentarima koje sadrže problematičan govor a „inspirisane“ su nečijom političkom pripadnošću ili orijentacijom bio je povod za rasprave nakon prezentiranja analize, u kojoj je skrenuta pažnja da bi ovo mogao biti rezultat djelovanja partijskih botova, te da su političke partije dobrim dijelom odgovorne za govor mržnje u komentarima na tekstove u online medijima.

Ni u jednom od tekstova objavjenih od 20. aprila do 20.juna 2022. godine na portalima tri dnevne novine nije evidentiran uvredljiv/diskriminatorni i govor mržnje, dok je na portalima IN4S i Aktuelno uvredljiv/diskriminatorni i govor mržnje je pronađen u 32 teksta, od čega sedam na portalu IN4S, a 25 na portalu Aktuelno.

Slika može predstavljati jedna ili više osoba i ljudi stoje

U komentarima u svih pet monitorovanih medija evidentirano je 461 poruka koje sadrže uvredljiv/diskriminatorni govor, od čega je 422 u komentarima na sadržaje objavljene na portalima dnevnih novina, a 39 na portalima IN4S i Aktuelno. Govor mržnje je evidentiran u komentarima na objavljene tekstove u 230 slučajeva, od čega na portalima dnevnih listova samo 63, dok su ostali (167) evidentirani u komentarima posjetilaca/ki portala IN4S i Aktuelno. Govor mržnje u kome se manje ili više eksplicitno poziva na nasilje i, čak, eliminaciju određenih pojedinaca i grupa nije evidentiran u komentarima na tekstove objavljene na portalima dnevnih listova, ali jeste u komentarima na medijske sadržaje objavljene na portalima Aktuelno i IN4S. Saradnici Media centra su evidentirali 64 takva primjera – 48 na portalu IN4S i 16 na portalu Aktuelno.

Analiza Media centra dio je projekta „Jačanje uloge civilnog društva u suprotstavljanju narativa podjela, diskriminacije i govora mržnje“ koji se realizuje od 1. aprila 2022. do 31. jula 2022. godine, a pripremljena je u sklopu projekta koji realizuje Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) sa partnerima iz Mreže za izvještavanje o različitosti 2.0 (Reporting Diversity Network).