Logo

BLIŽI SE KRAJ SVIJETA KAD RANKO VUJOVIĆ PRIČA O MANIPULACIJAMA

Kada Ranko Vujović, sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, spočitava “opasne manipulacije” Media centru, onda to znači samo jedno-bliži se kraj Svijeta i života kakvog smo poznavali.

https://www.vijesti.me/…/vujovic-djurovic-i-media…

Ranko Vujović zamijera Media centru što poziva Vladu i nadležno ministarstvo da stave konačno nakon 8 mjeseci rada na javnu raspravu medijske zakone. Ključna zamjerka Media centru je želja da se ubrza proces i da se priličan trud većine članova radne grupe i predstavnika Ministarstva kulture i medija dovede do kraja. Uporište za kritiku i “opasne manipulacije” Media centra Vujović traži u izostalom sastanku radne grupe na kojem je trebalo da se predstave finalne verzije tri medijska zakona, iako svi članovi radne grupe znaju da se na tom poslednjem sastanku teško mogu mijenjati verzije koje Ministarstvo pripremi za javnu raspravu. Ministarstvo, svakako, treba da organzuje sastanak i predstavi radnoj grupi rješenja koja smatra dobrim, a tokom javne rasprave će svi, uključujući Ranka Vujovića i Media centar, imati priliku da ponovo daju svoje komentare i sugestije koje su saopštili i tokom učešća u radnoj grupi. Dakle, ništa ne može biti skriveno od očiju javnosti jer upravo Media centar traži javnu raspravu. Nije Ranko Vujović tražio ništa, a kamoli završne sastanke, dok je zakone pripremao Željko Rutović i DPS a on bio standardni poželjni član radnih grupa u prethodnih 20 godna. I tu je zapravo suštinski razlog reagovanja Ranka Vujovića, želja da se Media centar i direktor optuže da svojim predlozima u vezi sa zakonskim rješenjema rade za interese “medijskog i političkog centra kojima pripada”.

Od svog nastanka u aprilu 2018. godine Media centar predlaže i zalaže se za ista zakonska rješenja u medijskim zakonima, što ukazuje na zaključak da smo i za vrijeme DPS-a i većine konstituisane nakon smjene DPS-a dosljedni u predlozima za kreiranje sistema podsticajnog za poboljšanje javnog informisanja, razvoj medija na fer tržištu, profesionalizaju javnih emitera, smanjenje govora mržnje…

Media centar za zakonska rješena koja predaže ima podršku i drugih nevladinih organizacija. Da li su neka rješenja besmislena i nezakonita, kao što kaže Ranko Vujović u reagovanju naručenom od njegovih političkih naredbodavaca i koordinatora medijske propaganda iz kabineta predsjednika DPS-a, procijeniće Ministarstvo ali i javnost kojoj ćemo imati priliku da pojasnimo naše predloge.

Raduje nas što je većina naših predloga u vezi sa medijskim zakonoma prihvaćena u prethodnim godinama dok istovremeno nije bilo nikakvih pisanih (a slabo i usmenih) predloga od istaknutog medijskog radnika Ranka Vujovića. Uloga Ranka Vujovića u svim radnim grupama je da remeti “igru” i oponira onima koji predlažu naprednija rješenja od onih kojima je bio zadovoljan DPS dok je držao zarobljene sve institucije u državi, pa i one koje se bave medijima ili su javni mediji. Dobro bi bilo da Ranko Vujovic skupi malo hrabrosti i jasno kaže koji su to medijski i politički centri koji kontrolišu Media centar. Ohrabrujemo Ranka Vujovića da strese sa sebe strah, kao što su učinili neki iz njegovog vilajeta nakon 30. avgusta 2020. godine, i bude direktan. Za razliku od Vujovića, ja ću biti direktan. Ranko Vujović je običan činovnik DPS-a, koji se predstavlja kao mediski (sa)radnik a koji je u 4 mandata bio predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM) direktno podržan od DPS-a. U tom periodu Pink M televizija je nezakonito dobila frekvenciju u Crnoj Gori, radila nezakonito godinama jer nije proizvodila minimum sopstvenog programa u skladu sa zakonom, širila govor mržnje preko čuvene progandne emisije “Minut-dva”, gdje su godinam satirani svi kritičari i oni koje DPS nije kontrolisao iz opozicionih partija, NVO i medija. Ostaće upamćeno da je u periodu 2015-2018 Pink M televiziji izrečeno 39 mjera upozorenja od strane AEM-a čiji je predsjednik Savjeta bio Ranko Vujović, ali da ova televizija nikada nije “zamračena” u skladu sa zakonom jer to nije bio interes DPS-a. Ranko Vujović je bio na čelu Savjeta AEM-a kada je nezakonito dozvoljeno medijima da ne plaćaju godišnje naknade za emitovanje, pa je nekoliko stotina hiljada eura ostalo nenaplaćenih potraživanja, čime je oštećen budžet AEM-a a uništeno tržište elektronskih medija. U pretodne tri godine AEM je, zbog nezakonitog rada kojeg je tolerisao Savjet na čijem je čelu bio Vujović, izgubila 215.541,86 eura. Na kraju, Ranko Vujović je autentični zastupnik interesa DPS-a u svim radnim grupama gdje se kreiraju medijske politike. Sva loša zakonska rješenja koja su dovela do ovakvog stanja na medijskoj sceni podržavao je Ranko Vujović. Saučesnik je u kreiranju sramotnih, kriminalnih rješenja kojima je DPS pokušavao da preuzme kontrolu nad svim medijima a posebno nad RTCG. Za razliku od Ranka Vujovića, osnivači Media centra su se godinama borili (i još uvijek to čine) za uklanjanje neprimjerenih partijskih uticaja na rad javnih emitera i AEM-a.

Vjerujem da sam dao makar mali doprinos kao nekadašnji član Savjeta RTCG da se u sred zarobljene države DPS-a makar jedna institucija oslobodi uticaja partija na vlasti ali i opozicije. Makar je 17 mjeseci RTCG predvođena Andrijanom Kadijom i Vladanom Mićunovićem bila slobodna, što je mnogo ljutilo tadašnju vlast a i dio opozicije. Tada su Ranko Vujović i cijela medijska posluga DPS-a ćutali. Bolje da Ranko nije ni sada progovorio.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 8. septembar 2022. godine