Megafon Saopstenje

JEDINO CIVLIZOVANIM IZLIVOM NEZADOVOLJSTVA MOŽEMO MEDIJE UČINITI BOLJIM

Media centar izažava zabrinutost zbog sve učestalijih verbalnih i fizičkih napada na novinare u Crnoj Gori i apeluje na sve one koji iz nekog razloga nijesu zadovoljni radom medija i novinara/ki da u borbi za svoja prava koriste civilizovane načine, jer će jedino tako pomoći da mediji i novinari budu bolji i u službi opšteg intersa.

Aktuelne političke konfrontacije i atmosfera netolerancije koja prožima crnogorsko društvo više, na žalost, pogoduje necivilizovanim, agesivnim izlivima nezadovoljstva, ali to ne znači da se ono može pavdati i tolerisati.

Svaki medij i novinari koji u njemu rade su dužni da poštuju pavila i procedure koji su propisani važećim medijskim zakonima, internim pavilnicima o programskih i profesionalnim standardima, te jedinstvenim Kodeksom novinara/ki Crne Gore. Svi smo svjedoci da se profesionalni i etički standardi svakodnevno krše u većoj ili manjoj mjeri, namjerno ili nenamjerno, i da se time doprinosi generalno lošem mišljenju građana o medijima u Crnoj Gori, što pokazuju sondaže javnog mnjenja.

Agresivno ispoljavanje nezadovoljstva prema medijima i novinarima neće doprinijeti poboljšanju kvaliteta medijskog sadržaja i novinarskog izvještavanja. Oni koji paktikuju takve metode samo sebi mogu nanijeti štetu, bez da učine išta korisno za društvo u cjelini. Zato je jedini način da se koriste mogućnosti koje obezbjeđuju medijski zakoni i samoregulatorni mehanizmi.

Media centar poziva građane na civilizovan angažman u odbani profesionalnih medijskih standarda i novinarske etike, koji podrazumijeva podnošenje prigovora i žalbi regulatornim i samoregulatornim tijelima ali i podnošenje tužbi nadležnim sudovima. Media centar ostaje otvoren za pomoć svakome ko je zainteresovan da se na ovaj način bori za bolje novinarstvo i medije u službi javnog dobra i intresa.

Oni koji izaberu nasilje kao vid obračuna sa medijma čiji im se rad ne dopada zaslužuju kazne mnogo oštrije od onih predviđenih sadašnjim zakonskim propisima. Vlada svojim aktivnostima treba hitno da stvori uslove za podsticanje samoregulacije u medijima ali i adekvatno sankcionisanje nasilnika.

Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra  
Podgorica, 23. avgust 2021. godine