Megafon Saopstenje

Inspekcija rada da dovrši proces ocjene zakonitosti postupka imenovanja generalnog direktora RTCG

Media centar poziva Inspekciju rada da dovrši započeti proces ocjene zakonitosti postupka imenovanja generalnog direktora RTCG. Gradjani finansiraju rad RTCG i  imaju pravo da znaju je li izbor generalnog direktora  bio zakonit. Državni organi su dužni da im taj odgovor daju.

Uskoro će u nacionalnom javnom medijskom servisu biti raspisani oglasi za izbor novog direktora Televizije, Radija a i za izbor urednika prvog, drugog i statelitskog programa. Inspekcija rada treba da vrši svoju zakonom propisanu preventivnu ulogu i preduprijedi moguće greške u procesu izbora članova menadžmenta RTCG, a tako preduprijedi i moguće duge sudske postupke.

Do profesionalnih i slobodnih institucija se može doći jedno ukoliko se primjenjuje zakon, pa čak i kada je loš. Zakoni su se u perthodnih 30 godina primjenjivali samo kada je to odgovaralo onima koji su vršili vlast. Ako je došlo do neke promjene, nova vlast bi morala da pokaže da joj je stalo do poštovanja zakona. Kada je u pitanju rad RTCG, do sada je nova vlast pokazala više slabosti kojima, na žalost, pokazuje namjeru da nastavi sa partijskom kontrolom RTCG.

Media centar je sa još 40 NVO tražio u januaru hitne izmjene Zakona o RTCG kako bi se onemogućio partijski uticaj na izbor članova Savjeta RTCG. Samo je URA pokazala interesovanje za izmjenu Zakona o RTCG, a sve ostale parlamentarne partije su ignorisale našu inicijativu. Zaključak koji se nameće je da je novoj većini u Skupštini od svih zakona koje je donio DPS jedino Zakon o RTCG po volji jer su mislili da tako mogu ostvarivati svoje partijske ciljeve preko članova Savjeta a onda i generalnog direktora. Podsjećanja radi, Zakon o RTCG je DPS donio u julu 2020. godine kako bi ozakonio svoj uticaj nad RTCG.

Na osnovu najlošijeg Zakona o RTCG u poslednjih 18 godina (u pogledu samostalnosti ključnog upravljačkog tijela-Savjeta), izabran je Savjet u kojem je 5 od 9 članova izabrano direktno voljom vladajuće većine. Zato ovaj Savjet RTCG nosi balast partijskog uticaja. Upravo je mogućnost biranja kandidata NVO za članove Savjeta RTCG, direktno od strane poslanika u Admistrativnom odboru, dovela do toga da su se ispred NVO prijavili kandidati koji nisu prepoznatljivi u javnosti po ostvarenim rezultatima. Predsjednik Skupštine je nakon sprovedenog procesa izbora Savjeta afirmativno govorio o zakonu, na isti način kako je to govorio svojevremeno i Željko Rutović, DPS direktor Direktorata za medije u prethodnoj vladi. Predsjednik Skupštine je iskazao uvjerenje da će novi Savjet posao raditi na valjan način a sam izbor članova Savjeta je prikazan kao ogroman domet. Zakon i Savjet su tada bili dobri jer se vjerovalo da će za generalnog direktora biti imenovan kandidat po volji. Važno je podsjetiti na to da je protivno Zakonu o RTCG za člana ovog tijela imenovan predstavnik Unije poslodavaca umjesto predstavnika Privredne komore. Bez obzira na to što je Privredna komora i dalje zarobljena partijska institucija, zakon se morao poštovati. Na poziv Media centra da Administrativni odbor promijeni svoju odluku, ćutali su svi predstavnici vlasti (DF, Demokratska Crna Gora i URA).

Novi Savjet je proces izbora generalnog direkora započeo a da nije opšte akte RTCG dopunio normama kojima se propisuju slučajevi sukoba interesa članova Savjeta prilikom donošenja odluka. Na poziv Media centra da se izmijene Statut RTCG i Poslovnik o radu Savjeta, kako bi se otklonile sumnje u sukob interesa, a pogotovo u procesu izbora generalnog direktora, nije se oglasio Savjet, iako smo ukazali da postoji poslovna saradnja tadašnjeg kandidata Raonića sa 4 člana Savjeta. Oglasila se jedino Agencija za sprečavanje korupcije koja je u roku od dva dana odgovorila na zahtjev tadašnjeg kandidata Raonića i ustvrdila, na manipulativan način, da Raonić neće biti u sukobu interesa sa članovima Savjeta ako bude generalni direktor. Niko i nije ukazivao na buduće situacije u kojima će se naći generalni direktor, već da li će članovi Savjeta dati prilikom izbora prednost jednom kandidatu sa kojim su u poslovnim vezama. Ovaka brzina u dostavljanju odgovora od strane ASK-a do sada se dešavala samo kada bi to tražio DPS, koji još uvijek kontroliše direktoricu i Savjet ove institucije. Političke partije iz vladajuće većine, koje svakodnevno daju ocjene u vezi rada sudova, tužilaštva i drugih institucija, nisu se oglasile makar jednom sugestijom kako bi se otkonile sumnje da je proces izbora unaprijed dogovoren među partijama. Ćutanje partija iz vlasti sigurno nije plod poštovanja samostalnosti RTCG.

Nakon ignorisanja potrebe uređenja pitanja sukoba interesa, Savjet RTCG je pristupio ocjeni ispunjenosti zakonom propisaih kriterijuma za kandidate za generalnog direktora. Media centar je javno ukazao da postoje dva kriterijuma koji mogu biti ograničavajući faktor za najmanje dva kandidata za generalnog direkora (Borisa Raonića i Nikolu Markovića). Nakon, po našem mišljenju, pogrešnog tumačenja zakona od strane Savjeta RTCG, obratili smo se Upravi za inspekcijske poslove i pozvali na preventivno djelovanje kako bi postupak bio sproveden na zakonit način. Umjesto da sami zatraže mišljenje Inspekcije rada, Savjet je, ne čekajući okončanje postupka inspekcijskog nadzora, po ubrzanoj proceduri izabrao generalnog direktora.  Ovolika brzina pri donošenju odluke o izboru generalnog direktora budi sumnju u zakonitost postupka i ukazuje da je postojala zainteresovanost većeg dijela političkih partija iz vlasti da se ovaj proces što prije dovrši.

I dalje je otvoreno pitanje ispunjenosti uslova propisanih zakonom i zato tražimo da državni organi daju odgovore javnosti da li generalni direktor treba da ima 10 godina radnog iskustva sa završenim fakultetom i da li generalni direktor u trenutku imenovanja može da bude javni funkcioner. Da podsjetimo, Savjet RTCG je u petak izabrao Borisa Raonića za generalnog direktora koji kao javni funkcioner, član Savjeta Agencije za elektronske medije, kontroliše rad RTCG. Raonić danas sam sebe kontroliše i to nije sporno Savjetu RTCG. Nije sporno ni predstavnicima vlasti koju su požurili da čestitaju izbor ne čekajući odluku inspekcijskih organa, neki u želji da pošalju poruku “partnerima” sa kojima čine vlast a neki zato jer ih nije briga za zakonitost kada je u pitanju njihov interes.
Bez obzira na motive političkih partija iz vlasti i njihovu borbu za uticaj na RTCG preko njihovih kandidata ali i državnih organa, javnost zaslužuje da dobije odgovor da li je postupak sproveden na zakonit način. Ako ne bude hitnog odgovora o ispunjenost uslova Raonića i drugih kandidata, onda je jedini zaključak da će se i u narednim slučajevima vlast ponašati na sličan način-u skladu sa svojim partijskim interesima. Upravo onako kako je to 30 godina radio DPS.

Goran Đurović, direktor Media centra
Podgorica, 8. avgust 2021. godine