Media centar dostavio AEM-u novi prigovor na rad Nova M televizije

 (Saopštenje za javnost, Podgorica, 8. avgust 2020. godine)

Media centar je dostavio danas novi, drugi po redu, prigovor na rad privrednog društva “Nova M doo”- emitera televizijskog programa “Nova M” povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji “Centralni dnevnik” dana 7.08.2020. godine.

Prigovor je podnijet zbog: kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”; kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o događajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima); kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti; kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

U emisiji Centralni Dnevnik Nove M televizije, emitovane 7. avgusta 2020. godine u 18.00 časova objavljen je prilog u kome su detaljno navedene informacije o preporukama koje je usvojila Državna izborna komisija (DIK), anketirani su građani, ali je potpuno ignorisana ozbiljna i oštra kritika koja je od strane stručnjaka i nevladinih organizacija izrečena na račun dokumenta koji je usvojio DIK, o čemu su izvještavali ostali mediji.

U emisiji Centralni Dnevnik je samo objavljena reakcija vladajuće Demokratske partije socijalista na preporuke DIK-a, iako je istoga dana na njih kritički reagovalo više opozicionih političkih subjekata ( Koalicija ‘Crno na bijelo’, SDP, Demokratska Crna Gora…) od kojih su neki tražili ostavke članova DIK-a.

Neobjavljivanjem kritičkih stavova relevatnih izvora o jednom važnom dokumentu uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, kome se osporava ustavnost čak i od strane onih koji su ga usvojili (DIK) suprotno je interesu javnosti, koja, prema Pravilniku o programskim standardima u elektronskim medijima, treba “da raspolaže informacijama o pitanjima i događajima od opšteg društvenog značaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, otkrivanje i objelodanjivanjekrivičnih djela, sprječavanje obmanjivanja javnosti, razotkrivanje nekompetentnosti ili korupcije u javnoj službi”.

Imajući u vidu da su preporuke DIK-a dovele do suprotstavljenih stavova u društvu, izvještavanje o njime je podrazumijevalo da se poštuje pravilo druge strane. Televizija Nova M se ignorisanjem brojnih kritičkih mišljenja o dokumentu koji je usvojio DIK grubo ogriješila o pravilo druge strane.

Ovo je drugi prigovor koji je u zadnja 4 dana Media centar podnio protiv “Nova M” televizije.

Podnošenje prigovora je dio projekta “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom”, koji Media centar realizuje uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020.

Prigovori će putem facebook stranice Media centra (https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-aem-na-rad-rtcg/3115771448507124/; https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-komisiji-rtcg-za-predstavke-i-prigovore-slu%C5%A1alaca-i-gledal/3115668288517440/) biti dostupni svim političkim subjektima koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima, pa ih oni mogu, u skladu sa odgovarajućom formom, uputiti nadležnim organima u javnim i komerijalnim emiterima kako bi bili razmatrani po hitnom postupku u roku od 48h, kada je u pitanju RTCG, i 24h, kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Media centar prati izvještavanje o izborima dva javna (TVCG i TV Nikšić) i tri komercijalna emitera sa nacionalnom pokrivenošću (Prva TV, Nova M i TV Vijesti).

Dragoljub Vuković,
predsjednik Skupštine Media centra