Krivicna Prijava

Media centar podnio krivične prijave protiv članova Savjeta RTCG, Raonića i pravnih zastupnika RTCG

Media centar podnio je danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv predsjednika i članova Savjeta RTCG: Veselina Drljevića (predsjednik), Filipa Lazovića, Naoda Zorića, Predraga Miranovića, Amine Murić, zato što su kao javni funkcioneri odbili izvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude i omogućili sticanje protivpravne koristi nezakonito izabranom generalnom direktoru RTCG Borisu Raoniću, čime su počinili krivično djelo neizvršenje sudske presude iz člana 395 i krivično djelo zloupotreba službenog  položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Viši sud u Podgorici je 10. maja 2023. godine donio presudu kojom je potvrdio odluku Osnovnog suda u Podgorici da je Boris Raonić nezakonito izabran na funkciju generalnog direktora RTCG u avgustu 2021. godine zbog postojanja sukoba interesa jer je u trenutku imenovanja bio javni funkcioner, odnosno član Savjeta Agencije za elektronske medje, što je Zakonom o RTCG zabranjeno. Presudom Višeg suda je ostavljena mogućnost tuženoj (RTCG) da od preostalih kandidata na konkursu iz 2021. godine izabere novog generalnog direktora ili da ponovo raspiše konkurs. U pravosnažnoj presudi Višeg suda je decidno navedeno: “Pravna posljedica poništaja odluke o imenovanju je ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa, u kom postupku tuženi ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i da odluči u skladu sa zakonom.”

Kao predstavnik tužene, Savjet RTCG je odgovoran za sprovođenje pravosnažne sudske presude u ovom slučaju. Na osnovu odluke Savjeta RTCG 01-3576 od 1. juna 2023. godine, može se zaključiti da su se na listi kandidata za ponovni izbor generalnog direktora našla 4 kandidata  Nikola Marković, Milutin Stijepović, Srđan Čović ali i Boris Raonić, što je u direktnoj suprotnosti sa presudom Višeg suda koji nalaže da se u ponovljenom postupku izbor može vršiti samo od preostalih kandidata, u koje svakako ne spada Boris Raonić.

U izjašnjavanju o listi kandidata među kojima je i Boris Raonić, učestvovali su predsjednik i članova Savjeta RTCG: Veselin Drljević (predsjednik), Filip Lazović, Naod Zorić, Predrag Miranović, Amina Murić. Prema odluci Savjeta RTCG 01-3576 od 1. juna 2023. godine, rezultat glasanja bio je 4 glasa za Borisa Raonića dok je 1 listić bio nevažeći, odnosno nije zaokružen nijedan kandidat. Činom glasanja članova/ca Savjeta RTCG o listi kandidata na kojoj se nalazi i Boris Raonić počinjeno je krivično djelo neizvršenja sudske presude iz člana 395 Krivičnog zkonika:

„Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.“

Takođe, ponovnim nezakonitim izborom Borisa Raonića protivno presudu Višeg suda, došlo je do činjenja krivičnog djela “zloupotreba službenog pložaja” iz člana 416 Krivičnog zakonika, kojim je propisano:

“Službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.”

Neizvršenjem presude Višeg suda i ponovnim nezakonitim izborom Borisa Raonića na funkciju generalnog direktora, pričinjena je šteta preostalim kandidatima za izbor generalnog direktora RTCG (Nikola Marković, Milutin Stijepović, Srđan Čović). Tri kandidata su po drugi put diskriminisana u postupku izbora generalnog direktora RTCG.  Dok je preostalim kandidatima pričinjena šteta, istovremeno je protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja od strane članova/ca Savjeta RTCG, Borisu Raoniću pribavljena korist koja na mjesečnom nivou iznosi oko 3.500 eura (mjesečna neto zarada).

Takođe, danas je podnijeta i krivična prijava protiv Borisa Raonića, rukovodica pravne službe RTCG Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović, zato što su podsticali predsjednika i članove/ce Savjeta RTCG na izvršenje krivičnog djela neizvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude i omogućili sticanje protivpravne koristi nezakonito izabranom generalnom direktoru RTCG Borisu Raoniću, čime su počinili krivično djelo podstrekavanje na vršenje krivičnog djela iz člana 24 Krivičnog zakonika Crne Gore.

U pripremi sjednice Savjeta RTCG posvećenoj razrješenju i ponovnom imenovanju generalnog direktora RTCG (održana 1. juna 2023. godine), održan je pripremni sastanak pedsjednika i članova Savjeta RTCG sa drugim službenicima RTCG uključujući i predstavnike pravne službe i advokata RTCG. Na pripremnom sastanku 31. maja 2023. godine održanom u prostorijama RTCG učestvovali su članovi/ce Savjeta: Veselin Drljević, Filip Lazović, Naod Zorić, Predrag Miranović, Amina Murić, Milica Špajak, Marijana Camović Veličković, Bojan Baća.

Takođe, sastanku su prisustvovali Irena Vešović i Želimir Mićović iz pravne službe RTCG kao i službenici RTCG Mitar Rakčević, Ivan Leković i drugi.

Na pripremnom sastanku 31. maja 2023. godine učestvovao je i Boris Raonić koji je prema riječima prisutne advokatice RTCG, Zorice Đukanović, već tada bio bivši generalni direktor RTCG. Prisustvo bivšeg generalnog direktora RTCG Raonića na pripremnom sastanku 31. maja nema utemeljenje u zakonu ili bio kom, internom, opštem aktu RTCG pa je opravdan zaključak da je cilj njegovog prisustva bio pritisak na članove/ce Savjeta RTCG i podsticanje na neizvršenje presude Višeg suda. Na pripremnom sastanku je tada već bivši generalni direktor Raonić predlagao redosled koraka u razrješenju novonastale situacije kao i vrijeme održavanja sjednice Savjeta zakazane za 1. jun 2023. godine. Na pripremnom sastanku se prema izjavi (datoj medijima) članice Savjeta RTCG Marijane Camović Veličković, već pripremio scenario po kojem se na zvaničnoj sjednici Savjeta RTCG (planiranoj za 1. jun 2023. godine) trebalo obaviti ponovno glasanje o kandidatima među kojima treba da se nađe i Boris Raonić.

Tokom pripremnog sastanka održanog 31. maja 2023. godine predstavnik pravne službe Želimir Mićović kao i advokatica Zorica Đuknović osporavali su presudu Višeg suda i sugerisali rješenje koje je išlo u korist Borisu Raoniću a koje je podrazumijevalo da se i Raonić stavi na listu kandidata o kojima Savjet RTCG treba da se izjašnjava na zvaničnoj sjednici Savjeta RTCG zakazanoj za 1. jun 2023. godine.

Iz izjava u medijima 31. maja 2023. godine kao i na osnovu toka sjednice i nastupa rukovodioca pravne službe Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović, nedvosmisleno se može zaključiti da su svojim izjavama sa umišljajem vršili uticaj i podstrekavali članove/ce Savjeta RTCG na vršenje krivičnog djela neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske presude (član 395 Krivičnog zakonika). Na osnovu odluke Savjeta RTCG 01-3576 od 1. juna 2023. godine, može se zaključiti da su okrivljeni Boris Raonić, Želimir Mićović i Zorica Đukanović uspjeli u svom naumu da utiču na pojedine članove/ce Savjeta RTCG i podstaknu ih na činjenje krivičnog djela jer su se na listi kandidata za generalnog direktora našla 4 kandidata  Nikola Marković, Milutin Stijepović, Srđan Čović ali i Boris Raonić, što je u direktnoj suprotnosti sa presudom Višeg suda.

“Svojim radnjama okrivljeni Boris Raonić, Želimir Mićović i Zorica Đukanović su počinili krivično djelo podstrekavanje na vršenje krivičnog djela iz člana 24 Krivičnog zakonika:

(1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da učini krivično djelo, kazniće se kao da ga je sam izvršio.“

Od Osnovnog državnog tužilaštva očekujemo efikasan izviđaj i pokretanje postupka pred nadležnim sudom jer bi svako odugovlačenje sprovođenja postupka bila jasna poruka građanima i drugim društvenim subjektima da je nepoštovanje pravosnažnih sudskih presuda ponašanje zbog kojeg niko neće odgovarati. Ukoliko Osnovno državno tužilaštvo bude odugovlačilo sprovođenje prilično jednostavnog postupka utvrđivanja činjenica u slučaju Raonić, svojim neodgovornim radom postaće saučesnik u potpunom urušavanju ustavnog principa vladavine prava. Ukoliko nepoštovaje sudskih presuda od strane javnih funkcionera ne bude sankcionisano maksimalnim kaznama, ne može se očekivati da sudovi svoj posao rade na bolji način nego do sada.

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra