Megafon Saopstenje

Media centar podnio prigovore na rad TVCG, TV Nikšić, Nova M i Prva TV

povodom emitovanja priloga u centralnim informativnim emisijama od 13, 16. i 18. avgusta 2020. godine.

Prigovori su podnijeti zbog: kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”; kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani, i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član 11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima) i kršenja člana 8 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela Agencija za elektronske medije, koji glasi: “Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove”.

U emisiji Dnevnik 2 TVCG od 13. avgusta prenijeta je izjava Duška Markovića, predsjednika Vlade i kandidata za poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) na parlamantarnim izborima, bez uključivanja predstavnika poltičkih subjekata čija je izjava bila povod za njegovu reakciju. Prilog je posvećen negiranju optužbi da DPS vodi funkcionersku kampanju koja je suprotna pravilima OSCE-a. U prilogu se u najavi daje kratko objašnjenje da je predsjednika Vlade negirao optužbe dijela opozicije, analitičara i medija da on i Vlada vode funkcionersku kampanju i da zloupotrebljavaju resurse u partijske svrhe.

U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na kredibilitet i objektivnost u izvještavanju. U prilogu nije omogućeno predstavljanje argumenata opozicije a nije uzeta ni izjava neutralnog analitičara ili NVO koje se bave pitanjem praćenja preizbornih kampanja. Gledaoci nisu na osnovu priloga mogli da razumiju šta je to “funkcionerska kampanja”, šta su ključne zamjereke onih koji tvrde da DPS vodi ovaj vid kampanje.

U emisiji Žurnal -Prva TV, Dnevnik 2- TVCG i VINK -TV Nikšić od 16. avgusta, prenijeta je video izjava Duška Markovića, predsjednika Vlade i kandidata za poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) na parlamantarnim izborima, u kojoj se obraća dijaspori i poziva ih da dođu u Crnu Goru. Markovićeva izjava predstavlja poziv crnogorskoj dijaspori da, kako je navedeno, uprkos nedobronamjernim porukama koje im upućuje opozicija, slobodno dođu u svoju državu. ”Zato ćemo onima koji vas popisuju i potkazuju stranim državama najbolji odgovor dati demokratski i civilizovano u danima koji slijede.”

Izjava je objavljena bez uključivanja predstavnika onih političkih subjekata čija je izjava bila povod za reakciju pa su gledaoci ostali uskraćeni za argumentaciju druge strane. Izjava predsjednika Vlade i kandidata za poslanika DPS-a data je u svrhu izborne i stranačke propagande jer se dijaspora poziva da dođe u Crnu Goru i direktno na izborima kazni opoziciju. Sporni prilog je promotivnog karaktera jer omogućava kandidatu sa izborne liste da saopšti svoje političke stavove mimo prostora koji je u centralnoj informativnoj emisiji posvećen političkom marketngu.

U emisiji Centralni dnevnik televizije Nova M, emitovanoj 18. avgusta u 18.00 časova, objavljen je intervju sa ministrom odbrane u Vladi Crne Gore Predragom Boškovićem. Povod za intervju su bili predstojeći parlamentarni izbori u Crnoj Gori koje je ministar odbrane analizirao iz perspektive bezbjednosti. Upoređujući političku situaciju uoči izbora 2016. godine i ove danas, ministar odbrane je kazao da su one manje više slične što se tiče “nasrtaja na Crnu Goru”. “Te snage su sada udružene i imamo situaciju, kako i oni sami to tvrde, da tri kolone u Crnoj Gori, bez izuzetka, zagovaraju takvu opciju, opciju Velike Srbije, opciju Crne Gore u sastavu Srbije i opciju onoga što je vraćanje na 1918. godinu”. Objavljivanjem intervjua u kome ministar odbrane, i to u završnici izborne kampanje za parlamentarne izbore, iznosi političke ocjene o pojedinim učesnicima izbora, sumnjičeći ih da su dio onih koji navodno nasrću na Crnu Goru, Nova M je prekršila član 11 stav 1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima jer nije obezbijedila mogućnost onima koje optužuje ministar da iznesu svoje stavove u istoj informativnoj emisiji i tako postigne obavezujuću pravičnost i izbalansiranost u svom programu. Intervju ministra odbrane je imao promotivni karakter i bio je u funkciji promovisanja stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima, pa je obraćanje ministra trebalo biti smješteno u poseban blok koji se odnosi na politički marketing.

Od 4. avgusta Media centar prati izvještavanje u vezi sa izbornom kampanjom na TVCG, TV Nikšić, TV Vijesti, Prva TV i Nova M. Do sada je zbog profesionalnih propusta podnijeto 9 prigovora: 4-TVCG, 3- Nova M, 1- Prva TV i 1-TV Nikšić. Jedan od ključnih nalaza na osnovu praćenja dosadašnjeg rada emitera je da se DPS-u daje veliki prostor za predstavljanje promotivnih aktivnosti svojih funkcionera u okviru centralnih informativnih emisija, dok je prostor za predstavljanje stavova opozicije ograničen na posebne blokove političkog marketinga u kojima su koliko-toliko ravnopravni sa DPS-om.

Podnošenje prigovora je dio projekta “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom”, koji Media centar realizuje uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020. Prigovori će putem facebook stranice Media centra (https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-aem-na-rad-rtcg/3115771448507124/; https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-komisiji-rtcg-za-predstavke-i-prigovore-slu%C5%A1alaca-i-gledal/3115668288517440/) biti dostupni svim političkim subjektima koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima, pa ih oni mogu, u skladu sa odgovarajućom formom, uputiti nadležnim organima u javnim i komerijalnim emiterima kako bi bili razmatrani po hitnom postupku u roku od 48h, kada je u pitanju RTCG, i 24h, kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Goran Đurović, direktor Media centra