Prigovor1

Prigovori MC na prilog u emisiji ‘Gledamo se’

Media centar je podnio prigovore Ombudsmanu RTCG i Agenciji za elektronske medije

Prigovor Ombudsmanu RTCG

U emisiji “Gledajmo se” koja je emitovana na Prvom kanalu nacionalne javne televizije (TVCG) 1. februara 2022. godine došlo je do kršenja Pravilnika o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG u priči u kojoj se govori o muškarcu iz Crne Gore (opština Berane) koji pokušava da se oženi iz Albanije preko posredničke agencije iz te države. Junaka priče prati ekipa TVCG, koja je u Skadru snimila kadove susreta muškarca iz Crne Gore i žene iz Albanije, koja je na ugovoreni sastanak u prostorije posredničke agencije došla sa ocem.

Ova priča nije urađena “u skladu sa najvišim opštim standardima i vrijednostima demokratskog društva”, kako je to propisano Pravilnikom o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG. U tom Pravilniku je rečeno da “RTCG neće emitovati programe koji sadrže i promovišu poruke mržnje, podstiču na mržnji ili predrasude prema pojedincu, grupi ili zajednici”, a mi smatramo da je način na koji je urađena priča upravo promovisao predrasude prema ženama uopšte, a posebno prema ženama iz susjedne Albanije.

Žena iz Albanije je u prilogu prikazana kao objekat. Njoj se ni ne pruža prilika da nešto kaže u svoje ime, da objasni svoje razloge pristajanja na odnos da bude ponuđena da se uda za nepoznatog muškarca iz druge države. Smatramo da u ovom prilogu promovisan patrijarhalni obrazac ponašanja prema ženi, i da je došlo do grube povrede privatnosti državljanke Albanije.

U ovoj priči je prekršen i Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima, zbog čega smo prigovor uputili i Agenciji za elektronske medije.

Prigovor Agenciji za elektronske medije

U emisiji “Gledajmo se” koja je emitovana na Prvom kanalu nacionalne javne televizije (TVCG) 1. februara 2022. godine došlo je do kršenja pojedinih programskih standarda koja su utvrđena Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima.

Standardi su prekršeni u prilogu u kome je riječ o muškarcu iz Crne Gore (opština Berane) koji pokušava da se oženi iz Albanije preko posredničke agencije iz te države. Junaka priče prati ekipa TVCG, koja je u Skadru snimila kadove susreta muškarca iz Crne Gore i žene iz Albanije, koja je na ugovoreni sastanak u prostorije posredničke agencije došla sa ocem.

U članu 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima se kaže da “emiteri koji proizvode (uređuju i emituju) informativni program dužni su da to rade profesionalno i odgovorno i na

taj način da doprinose”, pored ostalog, “poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda…”

U članu 12 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima piše da je “u programima elektronskih medija zabranjeno (je) ugrožavanje privatnosti pojedinca, objavljivanjem informacija o privatnom životu bez njegovog znanja i pristanka, osim u slučaju nedvosmislenog postojanja opravdanog javnog  interesa”, a u narednom stavu da “svako narušavanje privatnosti mora biti opravdano dokazivim javnim interesom…”.

U spornom prilogu se javnoj pažnji izlaže privatnost žene iz Albanije, a da se nijednom riječju ne stavlja do znanja publici da li je od nje tražena saglasnost za to i da li je ta saglasnost dobijena. Pošto to nije rečeno, nameće se zaključak da ta saglasnot nije ni tražena, a njeno narušavanje se, u konkretnom slučaju, ne može pravdati javnim interesom, jer takvog interesa nema. Za razliku od junaka priče iz Crne Gore, koji u prilogu objašnjava svoje motive za ženidbu i kakva bi mu žena odgovarala, žena iz Albanije je u prilogu prikazana kao objekat. Njoj se u prilogu ni ne pruža prilika da nešto kaže u svoje ime, da objasni svoje razloge pristajanja na ovakav odnos. Smatramo da u ovom prilogu nije bilo poštovanja, a kamo li promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, već naprotiv, da je promovisan patrijarhalni obrazac ponašanja prema ženi, i da je došlo do grube povrede privatnosti državljanke Albanije.