Izbori Mediji

TVCG, TV Nikšić i Nova M izrazito favorizovale DPS

Media centar je u periodu monitoringa dvije javne i tri komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću podnio 13 prigovora Agenciji za elektronske medije (AEM), odnosno Komisiji za prestavke i prigovore RTCG zbog kršenja zakona, propisanih pravila i profesionalnih standarda kada je riječ o izvještavanju o predizbornim aktivnostima političkih stranaka i koalicija.

Ovo je bio sastavni dio monitoringa centralnih informativnih emisija TVCG, TV Nikšić, Nove M, Prve TV i TV Vijesti u periodu od 4. do 28. avgusta.

Media centar je ponudio učesnicima na parlamentarnim izborima da koriste njegove prigovore i sami ih podnose AEM, odnosno Komisiji za prestavke i prigovore RTCG, koristeći mogućnost da se po njihovim prigovorima postupa hitno – u roku od 48h, kada je u pitanju RTCG, i 24h, kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Media centar sa žaljenjem konstatuje da Savjet AEM nije postupio na njegov zahtjev i donio neophodne odluke i osigurao primjenu zakonskih normi u slučaju nacionalnog javnog emitera RTCG. Direktan povod za ovaj zahtjev je bio uočeni negativan trend u praćenju predizborne kampanje od strane TVCG, nacionalnog javnog emitera, koji se ogledao u više primjera koji su ukazivali na kršenje propisa i neprofesionalno djelovanje. Zahtjev je upućen na sredini kampanje, kada se mogao spriječiti nastavak ovog trenda.

O zahtjev Media centra oglušio se i Savjeta RTCG, od koga je traženo da osigura primjenu zakona i da se izvještaji o promotivnim aktivnostima javnih funkcionera na RTCG objavljuju u okviru političkog marketinga (pod istim uslovima kao i za druge političke subjekte) ili da se uopšte ne objavljuju u predizbornom periodu.

U cjelovitom izvještaju, koji će biti objavljen u septembru, Media centar će predstaviti ukupne rezultate monitoringa, koji je pokazao da su javni emiteri (nacionalna TVCG i lokalna TV Nikšić) izrazito favorizovali izborne liste partija vlasti, posebno Demokratsku partiju socijalista (DPS), izvještavajući opširno o pseudomedijskim događajima čiji su akteri bili državni funkcioneri, što su školski primjeri skrivenog političkog marketinga.

Izborne liste patija vlasti izrazito je favorizovala komercijalna televizija Nova M, izvještavajući o pseudomedijskim događajima čiji su akteri bili državni funkcioneri iz redova DPS-a i dajući riječ isključivo onim anlitičarima koji su u svojim nastupima ponavljali argumente vlasti protiv opozicije i time jasno agitovali za partije vlasti.


Rezultati monitoringa Media centra pokazuju da je i Prva TV favorizovala partije vlasti, ali je to činila u manjem obimu i diskretnije.

TV Vijesti je imala najizbalansiraniji pristup, s tim što je ona favorizovala opozicione koalicije, odnosno partije, dajući im protor za predstavljanje stavova na nacionalnom i lokalnom nivou. Ova televizija je jedina u centralnoj informativnoj emisiji kritički obrađivala neke od tema koje su bile aktuelizovane tokom predizborne kampanje.

Sve tri komercijalne televizije nijesu na dovoljno jasan način skretale pažnju gledaocima na razliku između sadržaja koji pripada vijestima od onog koji pripada političkom marketingu.

Media centar realizuje projekat “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom” uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020.

Za Media centar
Dragoljub Vuković, predsjednik Skupštine MC