Gumica

Reagovanje Media centra na sadržaj RTV Podgorica ‘Apel zapadnim ambasadorima: Osudite pokušaj gušenja slobode medija od strane režima u Podgorici’

U pismu Uredništva RTV Podgorica, objavljenog pod naslovom “Apel zapadnim ambasadorima: Osudite pokušaj gušenja slobode medija od strane režima u Podgorici”, izrečeno je više neistina na račun Media centra i njegovog direktora Gorana Đurovića.

Media centar se ne bavi smjenom Savjeta RTV Podgorica, već isključivo predlaže normativna rješenja koja, vjeruje, mogu pomoći profesionalizaciji svih javnih emitera, uključujući i RTV Podgorica. Umjesto kontinuiranih pokušaja diskvalifikacije Media centra, “uredništvo” Gradske RTV izbjegava sučeljavanje argumenata u odnosu na tekst izmjena i dopuna Odluke o osnivanju, o kojem će uskoro raspravljati Skupština Glavnog grada.

Čitav “grijeh” Media centra je u tome što predlaže i podržava zakonska rješenja kojima će članove Savjeta RTV Podgorica, umjesto javnih preduzeća koje finansira Glavni grad, predlagati institucije i organizacije koje ne kontroliše ni vlast niti opozicija. “Uredništvo” Gradske RTV treba da objasni domaćoj i međunarodnoj javnosti kako to da sadašnji članovi Savjeta RTV Podgorica, koje su predložila javna preduzeća koja se finansiraju iz budžeta Glavnog grada, mogu biti samostalniji u radu od budućih članova Savjeta koje bi predložili Advokatska komora, sindikati i udruženja poslodavaca koja participiraju u Socijalnom savjetu ili NVO koje su dokazivo aktivne u oblasti kulture, medija i ljudskih prava. Da li “uredništvo” Gradske RTV tvrdi da trenutna vlast u Glavnom gradu kontroliše Advokatsku komoru, sindikate i udruženja poslodavaca koja participiraju u Socijalnom savjetu ili NVO koje su aktivne u oblasti kulture, medija i ljudskih prava? Glavni grad ne finansira iz budžeta Advokatsku komoru, sindikate i udruženja poslodavaca koja participiraju u Socijalnom savjetu, pa je mogućnost uticaja manja nego na predstavnike javnih preduzeća i ustanova koje finansira Glavni grad.

Činjenica da se u debati oko izmjena Odluke o osnivanju Gradske RTV nije uključio veći broj NVO ne znači da argumenti Media centra nisu dobri. Takođe, bilo bi dobro da “uredništvo“ Gradske RTV konačno kaže koji se član Ustava ili nekog zakona krši predlozima Media centra ili samim izmjenama Odluke. Ovu neistinu kontinuirano ponavljaju branitelji “uredništva”.

Takođe, tvrdnje “uredništva” o saradnji sa režimom u Podgorici pokazuju ogromno nerazumijevanje rada NVO. Kada Media centar npr. krtikuje rad RTCG, to ne znači da je pod uticajem DPS ili drugih partija koje, takođe, kritikuju rad RTCG. Kada Media centar predloži normativna rješenja koja podrži neka partija iz vlasti, to ne znači bilo kakvu kontrolu.

Od osnivanja u aprilu 2018. Godine, Media centar je predložio i zastupa usvajanje zakonskih rješenja  kojima treba da se oslobode neprimjerenog partijskog uticaja svi javni emiteri u Crnoj Gori. Zakonska rješenja koja je predložio Media centar prihvaćena su od strane radne grupe koja je radila na novom Zakonu o RTCG. Ta ista rješenja smo predložili i u vezi sa izmjenama Odluke o osnivanju RTV Podgorica. Rješenja koja zastupamo, a koja su dobila i podršku značajnog broja NVO, podrazumijevaju da se nakon usvajanja Zakona o RTCG odmah izvrši izbor novog Savjeta RTCG. Taj isti princip tražimo i kada je u pitanju RTV Podgorica. Zašto bi se odgađala primjena dobrih zakonskih rješenja kojima se može poboljšati profesionalizam svih javnih emitera. Svi koji su dobronamjerni mogu na web sajtu Media centra naći sve zakonske inicijative na osnovu kojih je jasno da se procedure i kriterijumi koje predlažemo od 2018. godine ne prilagođavaju nikome pojedinačno, osim interesima svih građana/ki.

“Uredništvo” obmanjuje javnost i kada saopštava da se Goran Đurović na sporan način “dočepao mjesta člana Savjeta RTCG”. Od 2006 do juna 2009 godine vlast u Skupštini koju su činili DPS i SDP je protivzakonito odbijala da u četiri navrata imenuje Gorana Đurovića za člana Savjeta RTCG, iako je bio jedini kandidat NVO. Kasnije je protivzakonito razriješen iz Savjeta RTCG jer je, makar malo, doprinio da se na mjesto generalne direktorice u martu 2017. godine izabere Andrijana Kadija, a ne Radojka Rutović.

Dragoljub Duško Vuković,
predsjednik Skupštine Media centra