Umjesto ispraznih prijetnji tužbama, Otašević u međuvremenu da odgovori na jednostavna pitanja

Odgovor Media centra na reagovanje Otaševića o krivičnoj odgovornosti.

Aktuelni vršilac dužnosti direktora RTV Podgorica i kandidat za ovu funkciju u punom mandatu, Vladimir Otašević, umjesto ispraznih prijetnji tužbom i kvalifikacija na račun direktora Media centra treba samo da odgovri na nekoliko jednostavnih pitanja:

♣ Da li je na Portalu PRESS sve do 7. februara bila istaknuta e-mail adresa posebnog segmeta privrednog društva Montenegro Press Company doo, koji se zove Video produkcija:  produkcija@press.co.me
♣  Da li je privredno društvo  Montenegro Press Company doo u predizbornim kampanjama 2022. i 2023. godine nudilo zainteresovanim političkim partijama cjenovnik usluga kojim nudi izradu video materijala i publikovanje video materijala u predizbornim kampanjama  (250 eura/dan za izradu video materijala, 200 eura/dan publikovanje video materijala)?
♣  Da li se privredno društvo Montenegro Press Company doo bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem?
♣  Kog datuma je Vladimir Otašević, prilikom imenovanja za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorioca, potpisao izjavu o nepostojanju sukoba interesa, propisanog članom 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica?
♣  Da li je izjava Vladimira Otaševića o nepostojanju sukoba interesa prilikom imenovanja za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica predočena postupajućem inspektoru Odsjeka za inspekciju rada, kako to tvrdi inspektor rada u svom zvaničnom obavještenju dostavljenom Media centru?
♣  Kog datuma je Vladimir Otašević, prilikom konkurisanja za direktora RTV Podgorica u punom mandatu, potpisao izjavu o nepostojanju sukoba interesa, propisanog članom 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica?
♣ Kog datuma je Vladimir Otašević predao dokumentaciju na konkursu za direktora RTV Podgorica?
♣ Da li je 26. januara ove godine na Portalu PRESS, supruga Vladimira Otaševića i dalje figurirala kao vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo?
♣ Do kojeg datuma je supruga Vladimira Otaševića bila vlasnica 90% preduzeća Montenegro Press Company doo?
♣ Zašto se supruga Vladimira Otaševića neposredno prije sjednice Savjeta RTV Podgorica, na kojoj će se obaviti izbor direktora RTV Podgorica, odrekla vlasništva u privrednom društvu Montenegro Press Company doo?
♣ Na koji je način 90% vlasništva supruge Vladimira Otaševića prešlo u ruke gospodina Dragana Lekovića – prodajom, poklonom ili na neki drugi način?
Imenovanjem za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica Vladimir Otašević je ušao u krug javnih funkcionera  i sada on treba da daje odgovore na pitanja koja interesuju javnost.

Precizni odgovori Vladimira Otaševića na ovih 11 pitanja mogu pomoći da se pripremi za budući sudski postupak kojim prijeti u nadi da će se pozivanjem na sud sakriti od činjenica koje su ga dovele do zone krivične odgovornosti.

Goran Đurović, direktor Media centra