Zgrada Rtcg 1000x555 1

Savjet RTCG da razriješi generalnog direktora zbog kršenja zakona

Media centar je dostavo danas predsjedniku i članovima/cama Savjeta Radio i televizije Crne Gore (RTCG) inicijativu za razrješenje generalnog direktora RTCG.

Media centra je pozvao Savjet RTCG da, u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, razriješi generalnog direktora Borisa Raonića zbog kršenja zakona u postupku imenovanja direktorice Telvizije Crne Gore (TVCG) Marije Tomašević.

“Ukazujemo vam da je članom 53 u stavu 1 tačka 2 Zakona propisano da generalni direktor, direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani „ako ne postupaju po zakonu i opštim aktima RTCG.“

Media centar je podsjetio Savjet RTCG na to da je Uprava za inspekcijske poslove sprovela inspekcijski nadzor u postupku zapošljavanja direktorice TVCG po inicijativi Media centra. Nakon skoro dvije godine od pokretanja postupka, prema navodima medija, Inspekcija je konstatovala kršenje zakona u ovom postupku i naložila RTCG da ispravi nedostatke. Nalazom i nalogom Inspekcije stvorene su formalne pretpostavke za pokretanje postupka razrješenja generalnog direktora RTCG u skladu sa članom 53 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.

Savjet RTCG i u ovom slučaju može izabrati da okrene glavu od kršenja zakona i da ne sankcioniše generalnog direktora RTCG. Djelovanje u skladu sa zakonom bio bi poželjan zaokret u odnosu na dosadašnji rad Savjeta, koji je do sada podržavao sve želje generalnog direktora, pa čak i nedavnu da se ne poštuje pravosnažna sudska presuda povodom njegovog nezakonitog imenovanja na funkciju.

Nezakonito djelovanje generalnog direktora, uz sve druge propuste na koje ukazuju i Državna revizorska institucija, a koje se tiču nezakonitih isplata naknada na zarade, otvara prostor za tužbe zaposlenih pred nadležnim sudovima i nanošenje štete RTCG jer se sve odluke koje su potpisali u prethodne dvije godine generalni direktor RTCG i direktorica TVCG mogu staviti van snage u sudskom postupku, uz nadokanadu štete zaposlenima.

Ukoliko predsjednik Savjeta RTCG ne osjeća potrebu da pokrene pitanje odgovornosti generalnog direktora, pozivamo članove/ce Savjeta koji osjećaju odgovornost prema zajednici da pokrenu inicijativu za sazivanje sjednice Savjeta i pokretanje postupka razrješenja generalnog direktora.

 

U ime Media centra,

Dragoljub Duško Vuković,
predsjednik Skupštine Media centra

Podgorica, 27. jul 2023. godine