SAVJET RTCG DA ZATRAŽI RAZRJEŠENJE DIREKTORICE TVCG MARIJE TOMAŠEVIĆ ZBOG SUKOBA INTERESA

Media centar je dostavio danas Savjetu RTCG zahtijev za pokretanje postupka razrješenja direktorice TVCG zbog sukoba interesa i kršenja Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

Media centa traži od članova i predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića da hitno od generalnog direktora RTCG Borisa Raonića zatražite postupak razrješenja novoizabrane direktorice TVCG gospođe Marije Tomašević zbog kršenja Zakona  o nacionalnom javnom emiteru RTCG prilikom njenog izbora, a zbog postojanja sukoba interesa.

Takođe, ukoliko generalni direktor RTCG Raonić hitno ne razriješi funkcije gospođu Tomašević, Media centar traži da Savjet RTCG pokrene postupak razriješena generalnog direktora.

Gospođa Marija Tomašević izabrana je na mjesto direktorice Televizije Crne Gore 27. avgusta 2021. godine, o čemu je izvijestila RTCG i drugi mediji.

U stavu 4 člana 51 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG (Sl. list CG 80/2020), propisano je: “Za direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta.”

Sa druge strane, član 29 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG propisuje da članovi Savjeta, između ostalih, ne mogu biti lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština i Vlada kao i funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije; Takođe, isti član zakona propisuje da članovi Savjeta RTCG ne mogu biti  lica koja se nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini sa javnim funkcionerima i funkcionerima političkih partija.

Dakle, između ostalih situacija, član 29 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG prepoznaje da  za člana Savjeta RTCG ne može, zbog sukoba interesa, biti imenovana rođena sestra javnog funkcionera kao ni funkcionera političke partije.

Kako je u stavu 4 člana 51 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG propisano da za direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta, Media centar smatra da je imenovanjem direktorice TVCG, gospođe Marije Tomašević, prekršen zakon jer je, po saznanjima Media centra, ona rođena sestra gospodina Dražena Medojevića, člana Državne izborne komisije (https://dik.co.me/clanovi/sastav-komisije/ ) i člana Glavnog odbora Pokreta za promjene http://www.promjene.org/index.php/2013-06-23-00-11-18/organizaciona-struktura).

Media centar je zatražio od Savjeta da hitno utvrdi činjenice i potvdi postojanje sukoba interesa po navedenom osnovu krvnog srodstva gospođe Marije Tomašević i gospodina Dražena Medojevića (koji se nalazi na listi članova Glavnog odbora Pokreta za promjene i koji je član Državne izborne komsije imenovan od Skupštine Crne Gore). Gospodin Medojević je kao predstavnik, tada opoziconih, partija predložen 2012. (https://www.vijesti.me/vijesti/politika/302852/dik-zakon-predvida-da-clanovi-komisije-ne-mogu-biti-na-izbornim-listama) a onda i 2016. godine za člana Državne izborne komisije (https://www.vijesti.me/vijesti/politika/99466/predlozeno-devet-clanova-dik-a-opozicioni-clan-predlozen-za-sekretara), u čijem je radu učestvovao kao predstavnik DF-a.

Media centar očekuje od Savjeta RTCG da osigura zakonitost rada javnog medijskog servisa i u tom pravcu zatraži hitno razrješenje gospođe Tomašević i raspisivanje novog oglasa za izbor direktora TVCG.

Očekujući opstrukcije i kupovinu vremena nepotrebnim birokratskim trikovima, Media centar je ukazao predsjedniku i članovima Savjeta RTCG da direktorica TVCG nije javni funkcioner u smislu Zakona o sprečavanju korupcije, te da Agencija za sprečavanje korupcije nema nadležnost da provjerava ispunjenost uslova za izbor direktora TVCG propisanih Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG. Media centar smatra da je isključiva nadležnost i odgovornost na upravljačkim organima RTCG i zaključuje da će svako odlaganje reakcije u vezi sa  zahtijevom smatrati namjernom opstrukcijom primjene zakona motivisanom političkim razlozima. 

Goran Đurović, direktor Media centra
Podgorica, 30. avgust 2021. godine