SKUPŠTINA KRIJE PODATKE O KANDIDATIMA ZA ČLANOVE SAVJETA RTCG

Media Centar poziva Skupštinu Crne Gore da ne skriva informacije u vezi sa postupkom imenovanja članova Savjeta RTCG i bez odgađanja omogući uvid zainteresovanoj javnosti. Saradnik Media centra je 17. maja 2019. godine zatražio pristup informacijama u vezi sa dokumentacijom kandidata za članove Savjeta RTCG, u želji da se, prije okončanja postupka u Skupštini Crne Gore, provjeri validnost dokumentacije koju su kandidati dostavili.

Sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević nje dozvolio uvid u  dokumentaciju, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i moguće ograničenje u pristupu informacijama. Po mišljenju sekretara Skupštine, omogućavanje uvida javnosti u dokumentaciju kandidata za članove Savjeta RTCG bi “izazvalo štetne posljedice po navedeni postupak, koji je od većeg značaja od interesa javnosti da zna ove informacije”.

Sekretar Skupštine smatra da je važnije da se sakriju informacije i postupak imenovanja novih/starih članova Savjeta sprovede pod uslovima koje odrede poslanici Škrelja, Šćepanović, Vuletić i ostali činovnici DPS-a, nego da javnost, kroz uvid u dokumentaciju, iskontroliše process izbora i pokuša zaustaviti moguće nezakonito djelovanje poslanika.

Poslanici većine u Skupštini su svoju sklonost nezakonitom djelovanju pokazali u postupcima razrješenja članova Savjeta RTCG u 2017. godini, kao i u postupku imenovanja novih članova u 2018. godini. Media centar je u Analizi postupka imenovanja članova Savjeta RTCG iz septembra 2018. godine ukazao na nezakonite radnje poslanika, a ovog puta naša namjera je da ukažemo poslanicima i javnosti na moguće nedostatke u dokumentaciji kandidata za članove Savjeta RTCG prije njihovog izbora u Skupštini.

Ukoliko se uzme u obzir to je, prema saznanjima Media centra, partijska infrastruktura DPS-a ponovo stavljena u funkciju prikupljanja podrške NVO za Gorana Sekulovića, onda se može povjerovati da je i ovaj postupak samo simuliranje primjene zakonskog propisa i providan pokušaj obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti. Media centar ima, dakle, razloga za bojazan da će opet poslanici DPS-a biti u prilici da prihvate kao NVO iz oblasti zaštite ljudskih prava i vokalno-instrumentalna udruženja, kulturno-umjetnička društva, i tome slično.

I ovaj postupak Skupštine ide u prilog predlogu Media centra da se postupak imenovanja članova
Savjeta RTCG potpuno izmjesti iz Skupštine Crne Gore kako bi bio sveden na najmanju moguću mjeru uticaj političkih stranaka na proces od kojeg zavisi samostalnost i profesonalizam nacionalnog javnog medijskog servisa.


Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra