Megafon Saopstenje

Tužilački savjet da upozori nadležna tuzilaštva da ažurno vode postupke zbog nepoštovanja sudskih presuda

Media centar je danas dostavio članovima i predsjednici Tužilačkog savjeta zahtijev da upozore nadležna tužilaštva da ažurno vode postupke zbog nepoštovanja sudskih presuda.

Media centar je podsjetio Tužilački savjet da je 8. juna ove godne podnio krivične prijave protiv predsjednika i članova Savjeta RTCG Veselina Drljevića (predsjednik), Filipa Lazovića, Naoda Zorića, Predraga Miranovića, Amine Murić, zato što su, kao javni funkcioneri, odbili izvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude i omogućili sticanje protivpravne koristi nezakonito izabranom generalnom direktoru RTCG Borisu Raoniću, čime su počinili krivično djelo neizvršenje sudske presude iz člana 395 i krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Media centar je podsjetio na to da je istog dana podnio krivične prijave protiv generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, rukovodica pravne službe RTCG Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović, zato što su podsticali predsjednika i članove/ce Savjeta RTCG na izvršenje krivičnog djela neizvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude i omogućili sticanje protivpravne koristi nezakonito izabranom generalnom direktoru RTCG Borisu Raoniću, čime su počinili krivično djelo podstrekavanje na vršenje krivičnog djela iz člana 24 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Iz medija smo informisani da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo predmet povodom krivične prijave protiv članova Savjeta RTCG, dok je Osnovno državno tužilaštvo formiralo predmet povodom krivične prijve za podrstrekavanje na vršenje krivičnog djela protiv Borisa Raonića, Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović”, naveo je Media centar u dopisu Tužilačkom savjetu.

Media centar je podsjetio Tužilački savjet da je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) saslušalo generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, rukovodica pravne službe RTCG Želimira Mićovića i advokaticu RTCG Zoricu Đukanović 22. juna i da od tada nema novih podataka u vezi sa ovim predmetom.

“Vjerujemo da je na osnovu krivične prijave bilo lako utvrditi koga sve u svojstvu građanina može pozvati ODT da razjasni bitne okolnosti za ovaj slučaj. Vjerujemo da se izjave mogu uzeti od članova Savjeta RTCG koji su učestvovali na sjednici Savjeta održanoj 1. juna kao i na pripremnom sastanku održanom 31. maja (Veselin Drljević, Filip Lazović, Naod Zorić, Predrag Miranović, Amina Murić, Milica Špajak, Marijana Camović Veličković, bivši član Savjeta Bojan Baća), kao i od lica iz službe za pravne poslove-Želimira Mićović (rukovodilac) i Irene Vešovć, advokatice RTCG Zorica Đukanović, službenika RTCG Mitra Rakčevića i Ivana Lekovića. Prema našim informacijama, pozivi za davanje izjave nisu upućeni članovima Savjeta RTCG kao ni drugim službenim licima”, piše u dopisu Media centra.

U dopisu je navedeno i da u predmetu pred Specijalnim državnim tužilaštvom, prema saznanjima Media centra, nijesu saslušani članovi i članice Savjeta RTCG kako bi se utvrdilo da li postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo neizvršenje sudske presude iz člana 395 i krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Media centar je podsjetio Tužilački savjet na to da je Viši sud u Podgorici 10. maja 2023. godine donio presudu kojom je potvrdio odluku Osnovnog suda u Podgorici da je Boris Raonić nezakonito izabran na funkciju generalnog direktora RTCG u avgustu 2021. godine zbog postojanja sukoba interesa. Presudom Višeg suda je ostavljena mogućnost tuženoj (RTCG) da od preostalih kandidata na konkursu iz 2021. godine izabere novog generalnog direktora ili da ponovo raspiše konkurs.

Media centar je skrenuo pažnju Tužilačkom savjetu na štetnost nepoštovanja pravosnažnih sudskih presuda i na veoma važnu ulogu državnog tužilaštva u sprečavanju anarhije koja se podstiče ukoliko tužilaštvo kao prioritetne ne obrađuje predmete nepoštovanja pravosnažnih sudskih presuda.
Odugovlačenjem donošenja odluka tužilaštva u ovim predmetima, šalje se, ocijenio je Media centar, jasna poruka građanima da oni ili bilo koji dugi pravni subjekti ne treba da poštuju pravosnažne odluke sudova jer neće biti nikakvih sankcija. Takođe je ocijenio da ćutanjem i sporom reakcijom u vezi sa ignorisanjem pravosnažnih presuda, državno tužilaštvo postaje saučesnik u urušavanju vladavine prava.

“Ako zbog svojih ličnih interesa o nepoštovanju pravosnažnih sudskih presuda ćute lideri političkih partija, predsjednik Vlade, predsjednica Skupštine i predsjednik države, ne smije da ćuti državno tužilaštvo”, zaključio je Media centar.

Media centar je pozvao Tužilački savjet da djeluje proaktivno i da upozori nadležna tužilaštva da ažurno vode postupke zbog nepoštovanja sudskih presuda kako bi se izbjegle moguće pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.