Zatvaranje sjednice Savjeta RTV Podgorica za javnost ukazuje jasno na političko imenovanje v.d. direktora RTV Podgorica

Media centar poziva Vesnu Radulović, predsjednicu Savjeta RTV Podgorica, da objasni javnosti razloge zašto je tražila da sjednica na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora RTV Podgorica bude zatvorena za javnost. Skrivanje od javnosti neminovno ukazuje na nezakonitosti, a u ovom slučaju i jasan politički uticaj.

Predsjednica Savjeta RTV Podgorica, Vesna Radulović treba da objasni javnosti u skladu sa kojom procedurom, kojim propisom i kojim članovima tog propisa je izabran v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica.

Član 48a Odluke, koju bi morala da poštuje predsjednica Savjeta, propisuje da “u slučaju ostavke ili razrješenja izvršnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti iz reda zaposlenih u Društvu koji ispunjavaju uslove za izvršnog direktora i daju pisanu saglasnost za imenovanje.”

Da li je Savjet RTV Podgorica dobio evidenciju lica koja već rade u RTV Podgorica a koja ispunjavaju uslove ili su zaposleni pozvani da se prijave za funkciju v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica i dostave potrebu dokuentaciju? Savjet RTV Podgorica je, valjda, na osnovu pune informacije o kandidatima i na osnovu cjelovite dokumentacije mogao smisleno da odlučuje o kandidatima, osim ukoliko odluka nije unaprijed donijeta.

U istom članu Odluke, koju je morala da poštuje predsjednica Savjeta, navedeno je: “Ako u Društvu nema zaposlenih iz stava 1 ovog člana, za vršioca dužnosti odrediće se lice van Društva, koje ispunjava uslove propisane za izvršnog direktora.”

Predsjednica Savjeta TV Podgorica, Vesna Radulović i ostali članovi/ce Savjeta su morali da raspišu javni konkurs za kandidate  za v.d. direktora koji su van RTV Podgorica.   U skladu sa kojom procedurom je Savjet RTV Podgorica razmatrao samo kandidaturu Vladimira Otaševića i Andrijane Kadije, a ne nekih drugih zainteresovanih kandidata? Na osnovu koje procedure su kandidati dostavili potrebnu dokumentaciju i da  li su kandidati uopšte dostavili dokumentaciju na osnovu koje je Savjet mogao donijeti odluku?

Umjesto da se svi podaci o kandidatima javno saopšte pred medijima, javnost dobija djelove informacija nakon obavljenog posla. Ovako vođen postupak jasno ukazuje na to da je politički uticaj doveo do izbora Otaševića.

Predsjednica Savjeta TV Podgorica, Vesna Radulović treba da objasni javnosti koju to vrstu iskustva sa visokom stručom spremom (od čega najmanje pet godina na upravljačim pozicijama u oblastima relevantnim za obavljanje djelatnosti), ima Vladimir Otašević. Da li je za obavljanje funkcije direktora RTV Podgorica relevantno iskustvo u oblasti rada NVO ili je potrebno da je kandidat bio u upravljačkoj strukturi radio ili tv emitera jer dolazi na takvu funkciju? Javnost ima parvo da ostvari uvid u dokumenta koja su kandidati predali, a ne da nam oni interpretiraju svoje reference.

Predsjednica Savjeta TV Podgorica, Vesna Radulović treba da objasni javnosti zašto je prihvatila kao relevantan dokaz ostavku Vladimira Otaševića na članstvo u Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije jer je jedini validan dokaz ostavka objavljena u Službenom listu Crne Gore, u kojem je objavljena i odluka o imenovanju članova Nacionalnog savjeta. Ovo iz razloga jer se ostavka može povući sve dok ne bude objavljena u Službenom listu. Posebno je pitanje zašto je Otašević podnio ostavku baš sada i da li je, zapravo, bio obaviješten da će se izvršiti izbor vršioca dužnosti, te pozvan da se prijavi.

Predsjednica Savjeta TV Podgorica, Vesna Radulović treba da objasni javnosti zašto  prilikom imenovanja Vladimira Otaševića nije poštovan član 16 Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”. Ovaj član jasno propisuje da “za izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom i članom 29 ove odluke ne može biti član Savjeta.”

Pomenuti član Odluke propisuje da za člana Savjeta ne mogu biti imenovana lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica  “koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i/ili lica koja imaju pravni interes u pravnim licima, koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama.”

Supruga Vladimira Otaševića je, prema saznanjima Media centra, vlasnica 90% Montenegro Press Company doo (portal PRESS), koji se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja. Prema Odluci bi to moralo da bude eliminatorni faktor za imenovanje Vladimira Otaševića. Ni ova činjenica nije zanimala predsjednicu i većinu članova Savjeta, vjerovatno jer su morali da ispune data obećanja.

Početak rada novog Savjeta RTV Podgorica i predsjednice je obilježen kršenjem zakonskih procedura i sprovođenjem političkih naloga u kojem su, prema dostupnim podacima, učestvovali svi, osim predstavnika Advokatske komore Aleksandra Đurišića, koji nije glasao za izbor Otaševića.

Pozivamo predsjednicu Savjeta TV Podgorica, Vesnu Radulović da odmah javno  odgovori na postavljena pitanja i učini javnosti dstupnu svu dokumentaciju iz procesa imenovanja v.d. direktora.

Goran Đurović, direktor Media centra
Podgorica, 15. decembar 2023. godine

Vršilac dužnosti direktora RTV Podgorica izabran nezakonito