Aem

AEM upozorio RTCG po prigovoru Media centra

Agencija za elektronske medije (AEM) je, postupajući po prigovoru Media Centra izrekla RTCG upozorenje kao upravno-nadzornu mjeru zbog kršenja člana 17 stav 3 i člana 38 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Upozorenje je izrečeno zbog “korišćenja uvredljivih termina koji bi se mogli povezati sa određenom društvenom grupom”, kao i “kršenja obaveze emitera da vodi računa o jeziku koji se koristi u javnoj sferi, o njegovoj etičkoj i političkoj korektnosti”.

AEM je naložila  RTCG da “usaglasi emitovanje programskih sadržaja u okviru televizijskog programa TVCG1 sa obavezama definisanim u Zakonu o elektronskim medijima, podzakonskim aktima Agencije i izdatom Odobrenju za emitovanje”.

RTCG je dužan da objavi informaciju o izrečenoj mjeri koja glasi:

„Agencija za elektronske medije izrekla je emiteru ‘Prvog programa Televizije Crne Gore’ upozorenje, jer je dana 9. marta 2023. godine, u okviru emisije ‘Dobro jutro Crna Goro’, emitovao prilog tokom kojeg su korišćeni uvredljivi termini koji bi se mogli povezati sa određenom društvenom grupom, kršeći time obavezu da vodi računa o jeziku koji se koristi u javnoj sferi, o njegovoj etičkoj i političkoj korektnosti”.