Multimedia Video Wall Television

Predsjedničkog kandidata Andriju Mandića favorizuju Prva TV i Adria TV

Televizije sa nacionalnom pokrivenošću su u prvom krugu  uglavnom korektno pokrivale kampanje kandidata/kandidatkinje za predsjednika/cu Crne Gore u svojim centralnim informativnim emisijama, pokazuje presjek monitoringa koji radi Media centar od momenta kada je Državna izbrna komisija potvrdila kandidaturu Andrije Mandića, prvu od ukupno sedam.

Media centar je pratio centralne informativne emisije TVCG i četiri komercijalna emitera – TV Vijesti, Prva TV, Nova M i Adria TV od 15. februara do 17. marta.

Konstatovali smo da svih pet televizija imaju pravilnike o praćenju predizborne kampanje, a u svima je naznačeno da će u posebnim blokovima (kako je to propisano Pravilnikom Agencije za elektronske medije) objavljivati saopštenja i poruke kandidata.

U centralnim informativnim emisijama pet televizijskih emitera je tokom monitorovanog perioda objavljeno ukupno 116 priloga van tzv. izbornih blokova koji se direktno tiču kandidata/kandidatkinje za predsjednika/cu Crne Gore. Ti prilozi su bili različiti po sadržaju i formi, kao i po dužini trajanja i vrijednosnoj orijentaciji, a najviše ih je objavljeno u emisiji “Žurnal” Prve TV.

Napominjemo da jedino u centralnoj informativnoj emisiji TVCG nije bilo priloga van izbornog bloka koji su se odnosili na predsjedničke kandidate/kandidatkinje.

Najviše objavljenih priloga direktno se odnosilo na presjedničkog kandidata Demokratskog fronta Andrija Mandić (47), zatim na Mila Đukanovića (28) i Jakova Milatovića (15).  Najmanje objavljenih priloga se odnosilo na nezavisnog predsjedničkog kandidata Jovana Radulovića i predsjedničku kandidatkinju Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković.

U većini objavljenih priloga predsjednički kandidati/kandidatkinja bili su u pasivnoj poziciji, što znači da su o njima govorili drugi iz različitih perspektiva. Kandidat Andrija Mandiće je imao aktivnu poziciju u prilozima u 9 slučajeva, dok su ostali kandidati i kandidakinja imali po jedan prilog u kojem su imali aktivnu poziciju.

U najvećem broju priloga se pristrasno afirmativno govori o predsjedničkom kandidatu Demokratskog fronta Andriji Mandiću (25 priloga), a većina priloga sa takvim vrijednosnim karakteristikama objavljena je u centralnoj informativnoj emisiji Prve TV.

Najviše priloga u kome se jednostrano kritički govori o predsjedničkom kandidatu odnosi se na Mila Đukanovića (12), od čega na Adria i Prva TV 11.

TV emiteri su u prilozima koristili stavove i mišljenja osoba iz političkog i javnog života o predsjedničkim kandidatima i ti stavovi i mišljenja su dominantno uticali na vrijednosnu orijentaciju priloga. Ovo se prvenstveno odnosi na emitere Prva TV i Adria TV, što ilustruje i pregled sagovornika koji su korišćeni u prilozima koji se tiču izbora. Od 10 gostiju (“analitičara”) u centralnoj emisiji Prva TV, samo 3 nisu otvoreno agitovali za kandidata Mandića. Od 13 gostiju (“analitičara”) u centralnoj emisiji Adria TV, samo 3 nisu otvoreno agitovali za kandidata Mandića.

Monitoring izvještavanja u prvom krugu izbora pokazuje da su dvije komercijalne televizije  (Prva TV i Adria TV) favorizovale predsjedničkog kandidata Andriju Mandića, što pokazuju kroz pristrasno pokrivanje njegovih predizbornih aktivnosti i protežiranjem afirmativnih stavova o njemu lično i političkoj grupaciji koja ga je kandidovala.

U centralnim informativnim emisijama ostale tri televizije, Media centar nije otkrio primjere favorizovanja nekog od kandidata/kandidatkinje, bilo u informativnom dijelu tih emisija ili u posebnim programskim blokovima unutar njih, koji su jasno uokvireni prepoznatljivim grafičkim najavama i odjavama i izdvojeni od ostalog sadržaja.

Ukoliko bude drugog kruga, Media centar će nastaviti monitoring centralnih informativnih emisija pet televizija sa nacionalnom pokrivenošću.

U ime Media centra,

Dragoljub Duško Vuković,
predsjednik Skupštine Media centra