Prigovor Media centra Komisiji RTCG za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca

Opis primjedbi

U Dnevniku 2, emitovanom 6.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem priloga u kojem je data analiza jednog analitičara koja je pordžavajuća za vlast (Srđana Vukadinovića) dok nije osigurana analiza još jednog analitičara koja nije afirmativna za vlast i njihove rezultate na izborima.

Ovaj prilog suprotan je i članu 55 Zakona o elektronskim medijima koji propisuje da je obaveza medija “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”.

Takođe, sporni priilog i analiza su suprotni članu11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji propisuje da “informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca”.

U spornom prilogu saopšteno je sledeće: “Sa veoma malo lista možemo da budemo zadovoljni, sa makar nekoliko pojedinaca koji su na tim listama, to je ta lista DPS-a koja zaista ima 4-5 pojedinaca koji su prepoznati u struci, prepoznati u javnosti…”. Takođe, u prilogu se saopštava: “..I naravno tu je URA koja sigurno sama ne bi mogla da uđe u Parlament a pitanje je i sa ovom ekipom koju je okupila..”. Dalje se navodi: “Pobjednik ovih izbora nije soran-tvrdi Vukadinovič, pobjedu 30. avgusta slaviće DPS, pitanje je samo da li će biti apsolutni pobjednici ili će nakon izbora formirati državotvornu zajednicu sa SDP-om kako bi Crna Gora konačno izašla iz V.D. stanja.” “Vukadinović nema dilemu ko će biti pobjdnik izbora ali ima ko će biti lider opoziije DF ili Demokrate. Ako je jedan pojedinac na listi DF kojeg je projektovala Srpska pravoslavna crkva, za tu poziciju, to je sasvim bznačajno. Vidimo da su bili određeni problemi u formiranju liste, da su mnogi nezadovoljni…”

U osporenom izvještaju došlo je do kršenja i profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravno, a izvještavanje mora uzeti u obzir sve osobe, institucije, događaje relevantne za temu.

Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova. Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili javnog radio difuznog servisa i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”).

U prilogu novinarke TVCG Drašković nije omogućeno predstaljanje stavova drugog analitičara koji nema afirmativne stavovoe u odnosu na vlast. Javnost je u cjelosti ostala uskraćena za drugačiji pogled i viđenje rezultata izbora što je moglo pomoći slušaocima i gledaocima da formiraju svoj stav na osnovu različitih interpretaccija.